Privacy

Kilometervrij.nl respecteert en beschermt uw privacy.


Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf heeft en alle persoonlijke informatie die u ons geeft,
wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.
Wij gebruiken uw klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft:
het zo goed mogelijk verwerken van uw reserveringen of vragen.

Kilometervrij.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres, NIET aan derden.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement, kunt u deze kenbaar maken via het “contactformulier”